Hur bokför man skatt och årets resultat?

Annons

Hur bokför man skatt och årets resultat?
Hur bokför man skatt och årets resultat?

Hur bokför man skatt och årets resultat?

Här följer ett exempel där vi går igenom de verifikationer du behöver bokföra gällande resultatet för ett aktiebolag. I exemplet beskriver vi alla nödvändiga steg hela vägen från bokslutet fram till eventuell utbetald utdelning.

Innan du kan bokföra resultatet och skatten måste följande vara klart:

  • Den löpande bokföringen för hela räkenskapsåret
  • Periodiseringar, avskrivningar, etc som görs i slutet på året
  • Avsättning till och återföring från periodiseringsfonder

Dessutom förutsätter exemplet att skatteberäkningen redan är gjord.

Här kan du läsa mer om hur skatten beräknas.

I exemplet tittar vi på företaget Exempelbolaget AB som har kalenderår som räkenskapsår. Exempelbolaget AB har för 2018 ett resultat före skatt på 65 438 kr. Skatten har beräknats till 15 967 kr.

Vid räkenskapsårets slut

Skatt på årets resultat

När årets skatt är beräknad bokförs skatten som en kostnad i resultaträkningen.

2018-12-31: Skatt på årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
2512 Beräknad inkomstskatt 15 967
8910 Skatt som belastar årets resultat 15 967

Årets resultat

När skatten är bokförd är summan av resultaträkningen det slutliga resultatet för året. För att resultatet ska kunna föras vidare till nästa år behöver det dock flyttas över från resultaträkningen till balansräkningen. Detta gör man genom att bokföra en sista verifikation som “nollställer” resultaträkningen och för över beloppet till konto 2099 (“Årets resultat”), under “Fritt eget kapital” i balansräkningen. Efter denna verifikation är bokföringen färdig för 2018.

2018-12-31: Årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
2099 Årets resultat 49 471
8999 Årets resultat 49 471

I början på nästa räkenskapsår

Föra över bokföringssaldon

Resultaträkningen är “tom” i början på varje nytt räkenskapsår, d.v.s. resultatkonton börjar alltid året med 0-saldo. För balanskonton, däremot, för man vidare det utgående saldot in i nästa räkenskapsår, som ett ingående saldo. Det här fungerar olika i olika bokföringsprogram, och många hanterar det helt automatiskt, men i vissa program måste man själv se till att föra över utgående saldon in i nästa år. Det är viktigt att detta blir rätt, annars kommer bokföringen inte att stämma framåt.

Omföring av årets resultat

När räkenskapsåret för 2019 lagts upp, och ingående saldon har förts över, flyttas resultatet vidare från 2099 till 2098 (“Vinst eller förlust från föregående år”). Där ligger det fram tills man håller årsstämma och beslutar om hur vinsten ska behandlas.

2019-01-01: Omföring av årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
2099 Årets resultat 49 471
2098 Vinst eller förlust från föregående år 49 471

Efter bolagsstämma

Den 10/4 håller Exempelbolaget AB bolagsstämma. Här tittar vi på två alternativ: I det första har man beslutat på stämman att hela vinsten ska balanseras i ny räkning. I det andra beskrivs de bokningar som görs om man på stämman istället beslutar att delar av vinsten ska delas ut till aktieägarna.

Utan utdelning

Om ingen utdelning ska ske flyttas hela vinsten till 2091 (“Balanserad vinst eller förlust”).

2019-04-10: Resultatdisposition
Konto Beskrivning Debet Kredit
2098 Vinst eller förlust från föregående år 49 471
2091 Balanserad vinst eller förlust 49 471

Med utdelning

Om man på bolagsstämman istället beslutar att 40 000 kr ska betalas ut till aktieägarna så reserveras beloppet på 2898 (“Outtagen vinstutdelning”). Resterande del av vinsten flyttas till 2091 (“Balanserad vinst eller förlust”).

2019-04-10: Resultatdisposition
Konto Beskrivning Debet Kredit
2098 Vinst eller förlust från föregående år 49 471
2091 Balanserad vinst eller förlust 9 471
2898 Outtagen vinstutdelning 40 000

Några dagar senare administreras själva utbetalningen av utdelningen.

2019-04-20: Utbetalning av utdelning
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930 Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto 40 000
2898 Outtagen vinstutdelning 40 000

Annons

Om MICHAELHANSSON.SE 30 artiklar
En ekonomiblogg om affiliate marketing, arbetsrätt, bokföring, företagsekonomi, personal, privatekonomi, redovisning, sökmotoroptimering och wordpress. Jag publicerar artiklar, bokföringsexempel, inlägg, guider och tips inom privatekonomi och företagsekonomi. Mina inlägg och artiklar innehåller ofta relaterade annonser eller affiliate länkar.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.