Debet och kredit

Vad är Debet och Kredit?

februari 10, 2019 MICHAELHANSSON.SE 0

Varje transaktion bokförs på minst två olika konton, den ena delen är debet och står för dit verksamheten tillför resurser och den andra kredit var verksamheten tar resurser ifrån.