Förbjudna lån i aktiebolag

Annons

Förbjudna lån i aktiebolag

Bokföra förbjudna lån och förbjudet lån i ett aktiebolag

I den här artikeln om förbjudna lån i aktiebolag går jag igenom vad som räknas som ett förbjudet lån och hur det ska hanteras i ett aktiebolag. I artikeln finns också praktiska bokföringsexempel på hur förbjudna lån ska bokföras.

Vad är förbjudna lån?

Förbjudna lån är enligt aktiebolagslagen (2005:551) lån som ges från ett aktiebolag till aktieägare, styrelseledamöter, vd och närstående till sådana personer i aktiebolaget.

Förskott och lån är ej tillåtet

Ett aktiebolag får enligt aktiebolagslagen (2005:551) inte ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån om låntagaren eller honom närstående fysisk eller juridisk person skall förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.

Lån från aktiebolag till aktieägare

Ett lån från ett aktiebolag till en aktieägare eller dennes närstående är enligt aktiebolagslagen (2005:551) inte förbjudet om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktieinnehav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet.

Men det gäller inte förskott på lön

Ett vanligt förskott av lön till en aktieägare anses inte vara ett förbjudet lån och inte heller kommersiella lån till aktieägare som har tecknats till marknadsmässig ränta efter en sedvanlig kreditprövning.

Låneförbudet i aktiebolagslagen (2005:551) syftar till att skydda aktiebolagets andra intressenter än aktieägarna.

Villkor för kommersiella lån

Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till någon som är på obestånd och måste därför alltid göra en sedvanlig kreditprövning vid utlåning.

Förbjudna lån som har lämnats från ett aktiebolag skall återbetalas omedelbart av den som har erhållit lånet.

Återbetalningen av ett förbjudet lån kan lösas genom att det görs om till ett kommersiellt lån, att det återbetalas med likvida medel eller att det återbetalas genom ett nettolöneavdrag från lönen.

Klassificering
Ett förbjudet lån skall normalt inte förekomma i ett aktiebolag men det kan tillfälligt uppstå i aktiebolag där det förekommer omfattande transaktioner mellan aktieägare och aktiebolag. I ett aktiebolag där en aktieägare gör egna utlägg för aktiebolaget och erhåller inkomster från aktiebolaget bokförs dessa transaktioner mot ett avräkningskonto.

Ett avräkningskonto för en aktieägare kan klassificeras som en långfristig skuld eller en kortfristig skuld beroende på om skulden avser att vara långfristig (>1 år) eller kortfristig (<1 år). Man brukar bokföra avräkning för aktieägare i kontogrupp 23 eller i kontogrupp 28.

Kontogrupp 23 – Långfristiga skulder
Kontogrupp 28 – Övriga kortfristiga skulder

Erkännande
En fordran på aktieägare skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och att tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En fordran på en aktieägare som inte längre uppfyller definitionen för en tillgång på grund av den har blivit avbetald skall bokföras bort från balansräkningen.

Värdering
En fordran på aktieägare skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket normalt motsvaras av det nominella belopp som skall återbetalas av aktieägaren.

Fordringar i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då fordringarna uppstod i redovisningsenheten. Fordringar i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av tillgångar och skulder i årsredovisningen.

Ett företag som har lämnat lån till ledande befattningshavare och större företag som har haft betydande transaktioner med närstående skall lämna upplysning om det här i årsredovisningen enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Exempel: bokföra återbetalning av förbjudet lån (kontobetalning)
En aktieägare i ett aktiebolag har ett debetsaldo på sitt avräkningskonto (2391) om 10 000 SEK som räknas som ett förbjudet lån till aktieägare. Aktieägaren har fört över 10 000 SEK till aktiebolaget för att eliminera det förbjudna lånet.

KontoBenämningDebetKredit
1941Bankkonto affärsbanken10 000
2391Avräkningskonto, HG10 000

Exempel: bokföra återbetalning av förbjudet lån (nettolöneavdrag)
En aktieägare i ett aktiebolag har ett debetsaldo på sitt avräkningskonto (2391) om 10 000 SEK som räknas som ett förbjudet lån till aktieägare. Återbetalningen av det förbjudna lånet sker genom ett nettolöneavdrag vid lönekörningen. Månadslönen är 25 000 SEK och skatteavdrag görs med 8 000 SEK (jämkning 32 %).

KontoBenämningDebetKredit
1931Bankgiro affärsbanken7000
2391Avräkningskonto, HG10 000
2711Personalskatt8 000
2731Sociala avgifter7 855
2921Upplupna semesterlöner3 000
2941Upplupna sociala avgifter semester942,60
7211Löner tjänstemän25 000
7291Förändring semesterskuld3 000
7511Sociala avgifter7 855
7519Sociala avgifter semesterskuld942,60

Läs mer om förbjudna lån i aktiebolag här

Tillbaka till startsidan

Annons

Behöver ditt företag ett riktigt bra webbhotell? Loopia erbjuder webbhotell med e-post, dns-tjänst, vps-tjänst och köp av domännamn. Jag har använt Loopia sen tidigt 2000-tal och är väldigt nöjd. Klicka här för att se aktuella erbjudanden

Spara och investera i aktier och fonder? Välj Avanza Bank för ditt sparande. Oavsett om det gäller ett privat sparande i värdepapper, pension eller om du som företagare vill investera ditt företags pengar på ett tryggt sätt. Klicka här för att komma igång med ditt sparande hos Avanza.

Är det dags för bokslut och årsredovisning? Hos vår samarbetspartner Årsredovisning Online kan du t.ex. upprätta årsredovisning för aktiebolag enligt K2-rekommendationen online, du betalar per årsredovisning, inga löpande kostnader med andra ord. Besök årsredovisning online för bra erbjudanden.

Är det dags att starta eget aktiebolag? Bolagspartner hjälper dig med ett eget aktiebolag snabbt och smidigt. De har lång erfarenhet och jag har själv använt dem flera gånger. Välj Bolagsparter när det är dags för eget aktiebolag.

Behöver företaget kontorsutrustning? Besök Kontorsgiganten så hittar du allt för hemmakontoret. Klicka här för att köpa kontorsmaterial och kontorsvaror online

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Annons

Annons

Om MICHAELHANSSON.SE 51 artiklar
En ekonomiblogg om affiliate marketing, arbetsrätt, bokföring, företagsekonomi, personal, privatekonomi, redovisning, sökmotoroptimering och WordPress. Jag publicerar artiklar, bokföringsexempel, inlägg, guider och tips inom privatekonomi och företagsekonomi. Mina inlägg och artiklar innehåller ofta relaterade annonser eller affiliate länkar.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.