Beräkna skatten i ett aktiebolag

Annons

Så här beräknar man skatten i ett aktiebolag

Beräkna skatten i ett aktiebolag

Beräkna skatten i ett aktiebolag. Efter slutet på varje räkenskapsår ska alla bolag göra ett bokslut och som del i bokslutet ingår att räkna ut hur mycket skatt bolaget ska betala på årets resultat.

Det resultat som beskattas kallas “skattemässigt resultat”.

Det skattemässiga resultatet utgår från det “bokföringsmässiga resultatet”, som är skillnaden mellan intäkter och kostnader under året.

Dock måste detta resultat ofta justeras för att komma fram till det skattemässiga resultatet.

Justeringarna kallas just “skattemässiga justeringar”.

Skattemässigt resultat

Skattemässigt resultat beräknas enligt följande:

 • Årets resultat före bokslutsdispositioner
 • Bokslutsdispositioner
 • Schablonintäkt på periodiseringsfonder
 • Ej avdragsgilla kostnader
 • Ej skattepliktiga intäkter
 • Outnyttjat underskott från tidigare år

Det skattemässiga resultatet avrundas sedan nedåt till närmaste tiotal för att ge den “beskattningsbara inkomsten”.

Beskattningsbar inkomst multipliceras till sist med aktuell skattesats för bolagsskatt (f.n. 22%) och resultatet är årets skatt.

Årets resultat före bokslutsdispositioner

Skatteberäkningen utgår i grunden från resultatet före bokslutsdispositioner, vilket motsvarar rubriken “Resultat efter finansiella poster” i resultaträkningen. Detta är summan av alla poster i årsredovisningen före rubriken “Bokslutsdispositioner”. Använder man BAS-kontoplanen är det summan av alla resultatkonton 3000-8799.

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner är åtgärder som företaget kan göra för att förändra det skattemässiga resultatet. Syftet med dispositionerna är normalt att sänka sin beskattning eller skjuta upp beskattning till ett senare tillfälle, men beskattningen kan även öka.

Periodiseringsfonder

Den vanligaste bokslutsdispositionen är avsättning till periodiseringsfond, där en del av det skattemässiga resultatet får avsättas i upp till 6 år. För juridiska personer får upp till 25% av resultatet sättas av. Senast efter 6 år måste avsättningen återföras till beskattning. Läs mer om periodiseringsfonder.

Koncernbidrag

En annan vanlig form av bokslutsdisposition är koncernbidrag. Med koncernbidrag kan ett överskott i ett bolag flyttas till ett annat bolag inom samma koncern.

Om det mottagande bolaget har gjort en förlust så kan vinst kvittas mot förlust och den totala beskattningen sänkas.

Schablonintäkt från periodiseringsfonder

Om företaget vid årets ingång har avsättningar i periodiseringsfonder så tas en schablonintäkt från dessa fonder upp till beskattning. Det totala värdet av alla avsättningar som fanns vid årets ingång multipliceras med en procentsats* som varierar från år till år. Resultatet av detta läggs på det skattemässiga resultatet. Notera dock att schablonintäkten inte bokförs som en faktisk intäkt, utan påverkar endast det skattemässiga resultatet.

* Procentsatsen man ska multiplicera med är 72% av den statslåneränta som gällde vid utgången av november året innan det kalenderår då räkenskapsåret tar slut. För räkenskapsår som tog slut under 2018 var procentsatsen 0,36%. För räkenskapsår som tar slut under 2019 är procentsatsen 0,00%.

Ej avdragsgilla kostnader

Ej avdragsgilla kostnader är sådana kostnader som har bokförts men som inte ska sänka det skattemässiga resultatet.

Exempel är representation över vissa gränsbelopp, vissa sjuk- och hälsovårdskostnader, sjukvårdsförsäkringar samt kostnadsränta på skattekontot.

Dessa kostnader har bokförts som kostnader och har därmed sänkt företagets resultat. Därför måste motsvarande belopp läggas till det skattemässiga resultatet, för att ta upp hela beloppet till beskattning.

I BAS-kontoplanen är ett antal konton markerade som ej avdragsgilla kostnader.

Bokför man ej avdragsgilla kostnader på avsedda konton så kan ett skatteberäkningsprogram automatiskt justera resultatet med dessa kostnader.

Exempel på sådana konton är 6072 “Representation, ej avdragsgill”, 7662 “Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill” och 6992 “Övriga externa kostnader, ej avdragsgill”.

Ej skattepliktiga intäkter

Vissa typer av intäkter är inte skattepliktiga.

Det vanligaste exemplet är intäktsränta på skattekontot. Om intäkten har bokförts som intäkt har den påverkat resultatet.

Därför måste motsvarande belopp dras från det skattemässiga resultatet för att undvika att skatt dras på beloppet.

Outnyttjat underskott från tidigare år

Om företaget har gjort en förlust under ett tidigare räkenskapsår så får det underskottet föras vidare till efterföljande år för att kunna kvittas mot en framtida vinst.

Om företaget har gjort en vinst (överskott) för det aktuella beskattningsåret, men har en tidigare förlust (underskott), så drar man ifrån underskottet från det skattemässiga resultatet.

Om totalsumman är ett negativt belopp så kan detta kvarvarande underskott föras vidare till nästa räkenskapsår.

OBS! För att kunna föra vidare underskott till kommande beskattningar så krävs att underskottet har redovisats i inkomstdeklarationen.

Detta gäller även om man gör en förlust flera år i rad. Då ska man varje år räkna samman underskottet från tidigare år med resultatet för aktuellt år och föra vidare summan.

Exempel på skatteberäkning i aktiebolag inför bokslut

Bolaget Exempelbolaget AB ska göra bokslut för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

 • Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är 85 438 kr
 • Sedan tidigare har bolaget avsatt totalt 50 000 kr till periodiseringsfonder.
 • Bolaget har haft 1 740 kr i ej avdragsgill representation
 • Bolaget betalar en sjukvårdsförsäkring som endast är avdragsgill med 20%. Den icke avdragsgilla delen uppgår till 5 320 kr
 • Bolaget har fått intäktsränta på skattekontot på totalt 96 kr.
 • Slutligen gör bolaget en ny avsättning till periodiseringsfond på 20 000 kr

Givet ovanstående förutsättningar räknar man ut bolagsskatten enligt följande.

Schablonränta på periodiseringsfonder

Total avsättning till periodiseringsfond vid räkenskapsårets början50000kr
Räntesats för 2017* 0,36%
Detta belopp ska tas upp till beskattning180kr

Ej avdragsgilla kostnader

Ej avdragsgill representation1740kr
Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill del+5320kr
Detta belopp ska återföras till beskattning7060kr

Skattemässigt resultat och beskattningsbar inkomst

BeskrivningBelopp i krKommentar
Resultat före bokslutsdispositioner85438Summan av resultatkonton 3000-8799
Schablonintäkt från periodiseringsfond180Enligt beräkning ovan
Ej avdragsgilla kostnader7060Enligt beräkning ovan
Ej skattepliktiga intäkter-96Intäktsränta på skattekontot
Avsättning till periodiseringsfond-20000Eget beslut, dock max 23 145 kr (25% av skattemässigt resultat innan denna avsättning)
Summa72582Detta är det skattemässiga resultatet
Avrundat nedåt72580Beskattningsbar inkomst

Skatt på årets resultat

Beskattningsbar inkomst72580kr
Skattesats22%
Detta är den skatt som ska betalas15967kr

Bokföring av skatt och årets resultat

När skatteberäkningen är klar ska skatten bokföras, och därefter årets resultat. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du bokför skatt och årets resultat.

Tack för din läsning!

Följ mig på Twitter

Tillbaka till startsidan

Besök min profil på InstaLinks.se

Annons

Behöver ditt företag ett riktigt bra webbhotell? Loopia erbjuder webbhotell med e-post, dns-tjänst, vps-tjänst och köp av domännamn. Jag har använt Loopia sen tidigt 2000-tal och är väldigt nöjd. Klicka här för att se aktuella erbjudanden

Spara och investera i aktier och fonder? Välj Avanza Bank för ditt sparande. Oavsett om det gäller ett privat sparande i värdepapper, pension eller om du som företagare vill investera ditt företags pengar på ett tryggt sätt. Klicka här för att komma igång med ditt sparande hos Avanza.

Är det dags för bokslut och årsredovisning? Hos vår samarbetspartner Årsredovisning Online kan du t.ex. upprätta årsredovisning för aktiebolag enligt K2-rekommendationen online, du betalar per årsredovisning, inga löpande kostnader med andra ord. Besök årsredovisning online för bra erbjudanden.

Är det dags att starta eget aktiebolag? Bolagspartner hjälper dig med ett eget aktiebolag snabbt och smidigt. De har lång erfarenhet och jag har själv använt dem flera gånger. Välj Bolagsparter när det är dags för eget aktiebolag.

Behöver företaget kontorsutrustning? Besök Kontorsgiganten så hittar du allt för hemmakontoret. Klicka här för att köpa kontorsmaterial och kontorsvaror online

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Annons

Annons

Om MICHAELHANSSON.SE 51 artiklar
En ekonomiblogg om affiliate marketing, arbetsrätt, bokföring, företagsekonomi, personal, privatekonomi, redovisning, sökmotoroptimering och WordPress. Jag publicerar artiklar, bokföringsexempel, inlägg, guider och tips inom privatekonomi och företagsekonomi. Mina inlägg och artiklar innehåller ofta relaterade annonser eller affiliate länkar.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.